Về NVS.ASIA

news-image

NVS là một nhóm hoạt động theo mô hình hợp tác xã , chỉ đóng vai trò kết nối chia sẻ các nguồn lực tập thể, tất cả giá trị tăng thêm đều phân phối lại cho xã viên và hoạt động R&D cho nông nghiệp bền vững. Là tổ chức tương trợ lẫn nhau giữa các xã viên làm nông nghiệp bền vững.

NVS là một nhóm hoạt động theo mô hình hợp tác xã, tập trung vào việc phát triển nông nghiệp hữu cơ và không sử dụng hoá chất độc hại cho người và môi trường.

NVS hỗ trợ các xã viên làm nông nghiệp bền vững bằng cách chia sẻ các nguồn lực tập thể và phân phối giá trị tăng thêm cho xã viên.

NVS cũng hoạt động trong lĩnh vực R&D cho nông nghiệp bền vững.

Mục tiêu của NVS là phục vụ nhu cầu chính đáng của khách hàng cuối cùng, đó là muốn sử dụng thực phẩm không có hoá chất, biết ai sản xuất, sản xuất như thế nào và sản xuất ở đâu. Trong tương lai, NVS mong muốn trở thành nhóm tương trợ nông dân hữu cơ có nhiều nông dân vui vẻ nhất Việt Nam, với khách hàng xem nông dân hữu cơ như người trong gia đình và cũng vui vẻ theo luôn.

NVS hoàn thiện hệ thống hổ trợ nông dân bao gồm phân bón hữu cơ, qui trình kỹ thuật, sơ chế đóng gói, vận chuyển, hệ thống phân phối tinh gọn để tối ưu giá thành và nâng cao tính tiện lợi cho khách hàng.

NVS cũng sử dụng triệt để công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới để phát triển nông nghiệp bền vững.

Cơ chế hoạt động của NVS dựa trên sự tự nguyện tham gia và tự nguyện cam kết.

 

Chia sẻ
m.me/144688631057060